Nieuws

De fiscale voordelen van een speedpedelec

Fiscaal

Niet alleen de afschrijvingen voor een fiets, maar ook de kosten voor een fietsenstalling, het onderhoud, de aankoop van een fietsslot, ... zijn voor 120% fiscaal aftrekbaar. Het deel van de aftrek dat de werkelijk gedane of gedragen kosten overstijgt, moet u boeken op een afzonderlijke rekening van het passief en mag niet uitgekeerd worden.

De gebruiker van die fiets wordt niet belast op een voordeel alle aard (VAA), ook niet als hij de fiets ook privé gebruikt. Hij moet die fiets ook niet noodzakelijk teruggeven. U kunt bv. ook perfect overeenkomen dat hij de fiets voor een symbolische prijs mag overkopen, na de afschrijvingstermijn van drie jaar.

Daarnaast mag het bedrijf een fietsvergoeding toekennen van max. € 0,23 per kilometer voor alle woon-werkverplaatsingen die effectief met de fiets gemaakt worden. Tenzij een sector-cao daarin voorziet, is de toekenning van een fietsvergoeding echter geen verplichting.

De fietsvergoeding is geen loon en is dus niet belastbaar. U moet er dus ook geen bedrijfsvoorheffing op inhouden. De fietsvergoeding is ook vrijgesteld van RSZ. Ze is voor het bedrijf 100% aftrekbaar.

Hoe zit het met een speedpedelec?

Een speedpedelec is een fiets die tot 45 km/u kan rijden, een maximaal vermogen van 4 kW heeft en enkel trapondersteuning levert. Een e-bike daarentegen is een fiets met een elektrische motor i.p.v. een verbrandingsmotor en kan dus autonoom rijden. De ministerraad heeft nu echter een voorontwerp van wet houdend fiscale bepalingen goedgekeurd waardoor de speedpedelec gelijkgesteld wordt met een fiets. Een e-bike blijft het statuut van brommer behouden en komt dus niet in aanmerking voor de fiscale voordelen.

Een speedpedelec moet net zoals een motorvoertuig ingeschreven worden bij de DIV en voorzien zijn van een weliswaar kleine nummerplaat. U moet die nummerplaat betalen, maar verder is er geen BIV of verkeersbelasting te betalen.

Een gewone elektrische fiets is verzekerd in een BA gezin. Voor een ‘speedpedelec’ blijft de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering verplicht. De gebruiker van een speedpedelec moet daarom steeds een geldig rijbewijs, zijn identiteitskaart en een groene kaart bij zich hebben en een gekeurde helm dragen.

Kleine tip..
Wacht wel op de definitieve goedkeuring van de nieuwe regels vooraleer u een speedpedelec aankoopt.

(Bron: ondernemingsdatabank)