Nieuws

Speelt de fameuze driejarige termijn na elke schenking?

U schenkt roerende goederen

 • Niet geregistreerd
  Wie een roerende schenking doet die niet onderworpen geweest is aan de schenkbelasting, wordt in principe toch belast in de erfbelasting als de schenker binnen de drie jaar overlijdt. De fiscus doet dan alsof die schenking toch nog in de nalatenschap zit voor de erfbelasting. In de praktijk gaat het dan vooral om schenkingen van roerende goederen via een handgift, bankgift, notaris, kwijtschelding van een schuld,...
 • Wel geregistreerd
  Die drie jaar speelt niet voor roerende schenkingen die geregistreerd werden, lees: waarop schenkbelasting betaald werd. In de drie gewesten kan dat tegen een vlak of vast tarief van 3% (3,3% in Wallonië) voor schenkingen ‘in rechte lijn’ (ouders, kinderen en echtgenoten of wettelijk samenwonenden).

U schenkt een onroerend goed

 • Schenken om de drie jaar
  Om een onroerend goed te schenken moet u naar de Belgische notaris en moet er schenkbelasting betaald worden. Hoe meer u schenkt, hoe duurder het wordt. In de praktijk wordt onroerend goed dikwijls 'in stukjes' geschonken. Onroerende schenkingen die gebeuren met een tussentijd van minder dan drie jaar, worden echter voor het tarief beschouwd als één en dezelfde schenking.
  Tip: wie dus wil schenken in schijfjes om zo telkens terug in de laagste tarieven te vallen moet minstens drie jaar tussen elke schenking laten.
 • Opduweffect van drie jaar
  Als vader bv. aan zijn kinderen zijn appartement met een waarde van € 200 000 schonk en hij overlijdt binnen de drie jaar, dan speelt in principe het 'opduweffect'. Dat betekent dat de waarde van die onroerende schenking (€ 200 000) dan ook bij de nalatenschap van de schenker gevoegd wordt voor het bepalen van de erfbelasting op de overige onroerende goederen. Hierdoor is er doorgaans een hoger tarief van toepassing op de rest van de nalatenschap.

  In het Brussels gewest is dit opduweffect bij overlijden binnen de drie jaar afgeschaft. Let wel, dit geldt slechts voor schenkingen sinds 01.01.2016. Ook in Vlaanderen zal het opduweffect soms niet spelen, omdat er geen andere onroerende goederen meer zijn of er geen andere ‘belastbare’ onroerende goederen zijn in de nalatenschap.


(Bron: ondernemingsdatabank/fiscaal)