Nieuws

Wat houdt zo'n vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen in?

Een VAPZ is een bijzonder voordelige manier om aan pensioenopbouw te doen. Fiscaal wordt een VAPZ-premie gelijkgesteld met een sociale bijdrage. Daardoor bespaart u tot 50% personenbelasting. Omdat een VAPZ-premie fiscaal aftrekbaar is zoals een sociale bijdrage, leidt zij tot een daling van uw netto belastbaar inkomen waardoor u ook nog eens tot 21% sociale bijdragen bespaart.

Is het combineerbaar?

U kunt een VAPZ combineren met

  • pensioensparen
  • langetermijnsparen
  • IPT of groepsverzekering
    (U moet wel rekening houden met de 80% regel. Uw VAPZ zelf is daar niet aan onderworpen. Het extralegaal pensioen dat u via uw VAPZ opbouwt, telt echter wel mee om na te gaan of uw IPT of groepsverzekering aan de 80% regel voldoet)

Belastingen?

  • De premies voor uw VAPZ zijn vrijgesteld van de premietaks van 4,4% die bv. wel afgehouden wordt van de premies die uw vennootschap voor uw IPT stort.
  • VAPZ is niet onderworpen aan de zgn. Wijninckx-bijdrage.

Kosten

Afhankelijk van de verzekeraar kunnen de kosten oplopen tot 8%. Een vergoeding van meer dan 3% lijkt ons vandaag echter overdreven. U kunt op elk moment van verzekeraar veranderen, maar binnen hetzelfde jaar kunt u slechts premies voor één VAPZ fiscaal in mindering brengen.

Sociaal VAPZ

De premie die u voor een VAPZ kunt storten is beperkt tot 8,17% van het zgn. referentie-inkomen, met een absoluut maximum van € 3127,24 voor 2017. (Referentie-inkomen = geïndexeerde netto belastbaar inkomen van drie jaar terug)

Voor een sociaal VAPZ is de grens 9,4% met een maximum van € 3598,05 voor 2017. De maximale premie voor een sociaal VAPZ ligt dus 15% hoger. De verzekeraar mag maximaal 5% gebruiken om u een bijkomend pensioen toe te kennen. De overige 10% moet hij verplicht aanwenden om een solidariteitsmechanisme te financieren.

Goed om te weten

U kunt die sociale waarborgen zonder medische formaliteiten onderschrijven, waardoor een sociaal VAPZ interessanter is voor wie medische antecedenten heeft. Voor vrouwen met een kinderwens is een sociaal VAPZ ook iets voordeliger. De geboortepremie kan bv. oplopen tot € 450.

Als u opteert voor een sociaal VAPZ, kunt u een 15% hogere premie aftrekken. Daarvan gaat echter slechts 5% naar een bijkomende pensioenopbouw. Daarnaast krijgt u al bij al beperkte waarborgen in geval van arbeidsongeschiktheid, ... Anderzijds kost de extra premie voor een sociaal VAPZ u netto weinig meer dan het bedrag dat aan bijkomende pensioenopbouw besteed wordt.

Meer informatie.

(bron: ondernemingsdatabank/pensioen)