Nieuws

Geen btw-voorschot meer, extra cash?

Afschaffing btw-kwartaalvoorschotten

De term kwartaalvoorschot is misschien wat verwarrend. Het gaat immers niet om voorschotten die één keer per kwartaal betaald moeten worden, maar om de voorschotten te betalen door vennootschappen die btw-kwartaalaangiftes doen, waaronder waarschijnlijk ook de uwe. Die voorschotten zijn te betalen uiterlijk de 20ste van de tweede en derde maand van het kwartaal.

Vanaf 01.04.2017
De afschaffing van de voorschotten gaat in vanaf 01.04.2017. Dat betekent dus dat uw vennootschap voor het eerste kwartaal van 2017 normaal wel nog voorschotten moet betalen en dat uiterlijk tegen 20.02 en 20.03.
Tip. Dat is niet zo als u volgens de aangifte voor het laatste kwartaal van 2016 geen btw verschuldigd was, maar moest terugkrijgen.

Tijdelijk meer geld in vennootschap
Dankzij de afschaffing van die voorschotten zal uw vennootschap meer geld overhouden. U mag evenwel niet uit het oog verliezen dat dit slechts voorlopig is. Uw vennootschap zal immers niet minder btw moeten betalen! Ze zal die btw enkel later moeten betalen, maar dan wel in één keer het totale bedrag van het betreffende kwartaal.

Bedrag opzijzetten?
Dat is geen slecht idee als u niet ineens geconfronteerd wilt worden met een betalingsprobleem. Bekijk eerst hoeveel btw uw vennootschap gemiddeld per kwartaal moet afdragen. Zorg dan dat u ten minste dat bedrag aan de kant heeft tegen het moment waarop u de btw moet betalen, d.i. samen met de indiening van de btw-aangifte, in principe op de 20ste van de maand na het kwartaal. Uw eerste btw-betaling zal aldus tegen 20.07 zijn.

Tip
Voor de aangifte van dat tweede kwartaal geldt doorgaans een zgn. vakantieregeling, lees: een uitstel voor zowel de aangifte als de betaling. De btw moet dus meer dan waarschijnlijk zelfs niet tegen 20.07 betaald worden, maar pas later. De FOD Financiën laat tijdig met een persmededeling weten wanneer precies. De afschaffing van de btw-voorschotten maakt niet dat u minder btw moet betalen. U betaalt die btw enkel later en meteen in één keer het hele verschuldigde bedrag per kwartaal. Zet dus het nodige geld daarvoor opzij.


(Bron: ondernemingsbank)