Nieuws

Wat zijn de gevolgen voor uw kindergeld en uw belastingen wanneer uw kind afstudeert?

Wat zijn de gevolgen voor uw kindergeld en uw belastingen wanneer uw kind afstudeert?

Kinderbijslag

Als uw kind afstudeert en zich niet laat inschrijven als werkzoekende, eindigt zijn mogelijk recht op kinderbijslag op het einde van zijn laatste zomervakantie.

Kwartaalnorm

Een jongere die afgestudeerd is en meteen aan de slag kan, behoudt zijn recht op kinderbijslag, indien hij maximaal 240 uur werkt tijdens het ganse derde kwartaal. Daarbij geldt wel als voorwaarde dat de jongere nog geen 25 jaar oud is. Indien deze kwartaalnorm overschreden wordt en de afgestudeerde jongere zich (nog) niet liet inschrijven als werkzoekende, dan vervalt het recht op kindergeld voor het hele kwartaal.

Een jongere die zich na zijn studies laat inschrijven als werkzoekende bij een Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (GDAB), kan nog een aantal maanden kinderbijslag ontvangen en dit maximaal tot de leeftijd van 25 jaar.

De toekenningsperiode bedraagt 360 kalenderdagen en start in principe op 1 augustus na het laatste school- of academiejaar of na het einde van alle studieactiviteiten (bv. ingevolge een tweedezittijd).

Een werkzoekende schoolverlater, die werkt tijdens de toekenningsperiode, heeft slechts recht op kinderbijslag indien hij maandelijks niet meer verdient dan € 530,49 bruto . Indien hij een uitkering ontvangt, mag ook deze niet meer bedragen dan € 530,49 per maand. Dit wordt maand per maand afgetoetst.

Fiscaal ten laste

Wanneer ten laste?

Om te beoordelen of uw kind (nog) ten laste is, gelden er drie cumulatieve voorwaarden. Deze voorwaarden worden voor de inkomsten van 2017 bekeken op 1 januari 2018.

De belangrijkste voorwaarden:

- de verplichting om een gezin te vormen (ouder(s) en schoolverlater)

Zolang de schoolverlater het ouderlijk nest niet verlaat, voldoet hij in principe aan de eerste voorwaarde.

- het respecteren van een grens aan nettobestaandsmiddelen.

Als uw kind in 2017 meer dan € 3.200 nettobestaansmiddelen heeft, dan is het niet langer fiscaal te uwen laste. De extra belasting die u daardoor betaalt is beperkt tot € 415 als u slechts één kind ten laste had, maar loopt bv. op tot € 2.400 als u van vier naar drie kinderen ten laste gaat. Een aantal inkomsten tellen echter niet mee als bestaansmiddel (zoals de kinderbijslag) of tellen niet volledig mee (zoals de inkomsten uit een studentenjob of ontvangen onderhoudsuitkeringen).


(Bron: ondernemingsdatabank: kindergeld)