Nieuws

Vanaf 2018 kunt u als zelfstandige uw voorlopige sociale bijdragen laten verminderen.

In 2018 zal u uw sociale bijdragen als zelfstandige op basis van uw inkomen van 2018 moeten betalen. Vermits dat inkomen uiteraard nog niet gekend is begin 2018, zal u eerst toch nog voorlopige sociale bijdragen moeten betalen. Die voorlopige bijdragen worden berekend op uw inkomen van 2015. Achteraf worden die dan in plus of min gecorrigeerd.

Vanaf 2018 zouden er vier inkomensdrempels bijkomen naast de twee bestaande. Daardoor kunt u uw voorlopige sociale bijdragen voor 2018 beter laten afstemmen op uw werkelijke inkomsten van 2018. Het wetsontwerp zit momenteel bij de Raad van State.

Tekst zomerakkoord:
"Er zullen progressieve inkomensdrempels worden ingevoerd voor de berekening van de minimale sociale bijdrage van zelfstandigen in hoofdberoep, voor de eerste twee jaar van de sociale bijdragen. De maatregel zal geleidelijk in werking treden vanaf 1 januari 2018"

Een overzicht van de zes inkomensdrempels vanaf 2018

  • € 13 296,25 (huidig)
  • € 16 752,22
  • € 21 106,47
  • € 26 592,49 (huidig)
  • € 37 607,47
  • € 53 184,98

(Bron: ondernemingsdatabank)