Nieuws

Personeelsgeschenken optimaliseren

Fiscale aftrekbaarheid

Personeelsgeschenken zijn voor u slechts aftrekbaar tot € 35 (incl. btw) per werknemer, per jaar (plus € 35 (incl. btw) per kind ten laste voor geschenken naar aanleiding van bv. Sinterklaas).

Als de grens van € 35 (incl. btw) overschreden wordt, zijn de volledige kosten van de personeelsgeschenken niet aftrekbaar.

'Geringe' geschenken (bv. Nieuwjaar, Sinterklaas) zijn zgn. sociale voordelen, wat inhoudt dat uw werknemers er niet op belast worden. Volgens de fiscus is een geschenk zonder meer gering als de waarde lager ligt dan € 50 (incl. btw). Is de waarde van het geschenk groter dan € 50 (incl. btw), dan is het volledig geschenk belastbaar voor uw werknemer. Voor u als werkgever is het geschenk dan wél volledig aftrekbaar.

Een kleine tip: de grens van € 50 (incl. btw) geldt per geschenk en per gelegenheid, niet per jaar.

Collectieve geschenken, nieuwe btw-regels.

Sinds 2017 is de btw op collectieve geschenken aan personeelsleden of hun kinderen enkel recupereerbaar indien de waarde van het geschenk lager ligt dan € 50 (excl. btw) (vroeger € 35). Per begunstigde komt slechts één gelegenheidsgeschenk per jaar daarvoor in aanmerking.

Enkel geschenken die per jaar en per werknemer een totaalbedrag van € 35 (incl. btw) niet overschrijden en naar aanleiding van Kerstmis, Nieuwjaar of Sinterklaas gegeven worden, zijn vrijgesteld van RSZ. Is een geschenk duurder, dan is er op de volledige waarde RSZ verschuldigd.


Bron: Indicator