Nieuws

Niet meer dan € 3000 cash?

De algemene regel

Facturen van € 3000 euro of minder kunnen zonder problemen cash betaald worden, maar gaat het om hogere bedragen, dan mag er maximaal 10% cash betaald worden, zij ook met een maximum van € 3000.

Bijvoorbeeld voor een factuur van € 6000 mag u slechts 600 euro cash betalen en de rest moet via overschrijving of met de kaart.

Opgelet: € 3000 euro of 10% is INCLUSIEF btw.

Wat met een verzamelfactuur?

Voorbeeldsituatie: uw werknemers gaan telkens tanken bij dezelfde leverancier en elke tankbeurt wordt cash betaald. Aan het einde van de maand wordt er één factuur opgemaakt voor tankbeurten in die maand met de vermelding 'cash betaald'. Bedraagt de factuur meer dan € 3000? Dan is de btw niet meer aftrekbaar... aldus een controleur.

Te veel cash betalen is geen reden voor de Btw om de btw op de betreffende factuur te verwerpen. Dat is immers geen voorwaarde voor de
btw-aftrek.

Wat zijn de basisvoorwaarden voor btw-aftrek?

  • In eerste instantie moet de materiële voorwaarde vervuld zijn, nl. dat u een goed gekocht heeft of een dienstverrichting afgenomen heeft in het kader van uw beroepswerkzaamheden.
  • Daarnaast is er ook nog de formele voorwaarde die bepaalt dat u moet beschikken over een conforme factuur, zijnde een factuur met daarop alle verplichte vermeldingen. Zonder conforme factuur = geen btw-aftrek.
    (Het Europees Hof van Justitie heeft inmiddels wel geoordeeld dat de btw-aftrek niet geweigerd kan worden als aan de materiële
    voorwaarde voldaan is, maar de factuur niet helemaal conform is (HvJ, C-516/14 en C-518/14 van 15.09.2016, Barlis en Senatex)).

(Bron: tips&advies - btw)