Nieuws

Uw investeringen niet meer uitstellen!

Voor investeringen die uw kmo vóór 31.12.2019 doet, profiteert ze nog maximaal van de fiscale extraatjes hiervoor! Welke dan en loont het de moeite om u daarvoor te haasten?

Investeren tegen uiterlijk 31.12.2019?

Niets moet natuurlijk, maar als uw kmo toch nog investeringsplannen heeft, loont het op fiscaal vlak de moeite om die nog vóór 01.01.2020 te realiseren. Vanaf 01.01.2020 is het immers ‘over en uit’ met een aantal fiscale extraatjes.


Fiscaal extraatje 1: nog een volledig jaar afschrijven.

Doet uw kmo in 2019 nog een investering, dan mag ze die nog een volledig jaar afschrijven. Vanaf 01.01.2020 kan dat niet meer en zijn ook kmo’s verplicht om pro rata af te schrijven. Uw factuur van 01.12 kunt u dan voor 31/365 afschrijven, terwijl dat voor boekjaar 2019 nog voor 365/365 is.


Fiscaal extraatje 2: degressief afschrijven.

Op een investering die u in 2019 doet, mag u ook nog zgn. degressief afschrijven, lees: het dubbele van het normale lineaire afschrijvingspercentage. Bovendien mag u de investeringen gedaan vóór 01.01.2020 ook nog in de volgende jaren verder degressief blijven afschrijven als dat voordeliger is dan het lineaire ritme. Vanaf boekjaar 2020 is degressief afschrijven voor kmo’s ook niet meer toegelaten.


Fiscaal extraatje 3: investeringsaftrek van 20%.

Ervan uitgaand dat de investering die u doet in aanmerking komt voor de investeringsaftrek (IA), geniet uw kmo voor investeringen tot 31.12.2019 nog een IA van 20%. Vanaf 01.01.2020 daalt die in principe naar 8%.


Loont dat de moeite?

Stel dat uw kmo op 15.11.2019 voor € 10.000 investeert in meubilair en inrichting, afschrijfbaar op vijf jaar (20%). Voor 2019 kan ze dan nog een volledig jaar én degressief afschrijven en dus € 4.000 als kosten aftrekken (€ 10.000 x 20% x 2) én krijgt ze € 2.000 investeringsaftrek (€ 10.000 x 20%). Doet uw kmo diezelfde investering pas op 15.11.2020, dan heeft zij in 2020 slechts recht op een afschrijvingskost van € 257,53 (€ 10.000 x 20% x 47/365) en ‘maar’ op € 800 investeringsaftrek.

Goed om te weten.

Het voordeel van € 3.742,40 (€ 4.000 - € 257,53) dat u in 2019 doet via de degressieve afschrijving over een volledig jaar, is beperkt tot een uitstel van vennootschapsbelasting. De extra investeringsaftrek van 12% (20% t.o.v. 8%) levert u wel een effectief voordeel op.
Investeringen die u nog in 2019 doet, mag u als kmo nog een volledig boekjaar afschrijven én in principe ook degressief. Daarnaast kan uw kmo daarvoor ook een investeringsaftrek van 20% (i.p.v. 8% vanaf 2020) krijgen.