Nieuws

Dien uw aangifte tijdig in!

Dien uw aangifte tijdig in!

Wanneer?

  • Voor vennootschappen waarvan het boekjaar afsluit op 31.12.2016 moet de aangifte vennootschapsbelasting ingediend zijn op 27.09.2017.
  • Voor uw privéaangifte zijn er volgende mogelijkheden: 29.06.2017 als u zelf uw aangifte op papier indient, 13.07.2017 via Tax-on-Web en 26.10.2017 als uw boekhouder voor u uw aangifte elektronisch indient.

Geraakt de aangifte niet tijdig ingediend, dan kunt u een boete krijgen van € 50 tot € 1250.

Een boete maar geen belastingverhoging?

Daarover is discussie. De fiscus vindt immers van wél en dat kost u dan doorgaans een pak meer dan een boete.

Stel bv. dat uw te betalen belasting € 6000 is en u een belastingverhoging van bv. 10% krijgt, dan kost u dat € 600 extra! In de wet - tot nu toe althans - staat dat enkel een belastingverhoging mogelijk is in geval van: 'niet-aangifte, onjuiste aangifte of een onvolledige aangifte'.

Er is immers een wetsvoorstel klaar waarbij de laattijdige aangifte toegevoegd wordt aan het wetsartikel.
Er is dan dus geen twijfel meer mogelijk: een aangifte die te laat ingediend wordt, kan leiden tot een belastingverhoging!

Tijdig indienen is dus voortaan meer dan ooit de boodschap!

(Bron: ondernemingsdatabank/fiscaal)