Nieuws

Maaltijdcheques en dagvergoedingen fiscaal optimaliseren!

Maaltijdcheques

Voorwaarden om dit te kunnen toekennen:

  • de maaltijdcheques mogen geen vervanging zijn van een 'gewoon' loon;
  • de toekenning ervan moet geregeld zijn door een cao of individuele overeenkomst;
  • het aantal cheques moet overeenkomen met het aantal effectief gewerkte dagen;
  • de bijdrage van de werkgever mag niet hoger zijn dan € 6,91 en de werknemer moet minstens € 1,09 zelf betalen (bij een cheque van €8).

Zit u in een vennootschap, dan kunt u zichzelf als bedrijfsleider maaltijdcheques toekennen.
Let wel op, als u personeel heeft dan moeten zij er in dat geval ook krijgen en het bedrag van uw maaltijdcheques mag niet verschillen van hun cheques.

Heeft u een eenmanszaak, dan kunt uzelf geen maaltijdcheques toekennen, maar u kunt er wel aan uw personeel geven.

Dagvergoeding als alternatief?

Forfaitaire dagvergoeding

Bent u op één dag meer dan vijf uur (middaguren incl.) onderweg voor uw vennootschap, dan kan uw vennootschap u een belastingvrije dagvergoeding betalen van € 19,60.

Let wel op, bent u voor uw werk in één kalenderjaar 40 dagen of meer aanwezig op één bepaalde plaats (bij een klant) dan is die plaats volgens de fiscus zgn. een vaste plaats van tewerkstelling, en mag u dus geen dagvergoeding toepassen.

  • uw aanwezigheid moet een 'wezenlijke' vorm van tewerkstelling inhouden. Het moet dus om meer gaan dan even binnenspringen bij een klant of een vergadering bijwonen...;
  • de RSZ accepteert slechts een forfait van € 17,00 per dag;
  • de dagvergoedingen zijn 100% aftrekbaar voor uw vennootscha.

Handig om te weten..

  • elke maaltijdcheque is slechts voor € 2,00 aftrekbaar
  • voor de dagen die uw werknemers op de baan bent, kunt u best gebruik maken van de hogere forfaitaire belastingvrije dagvergoedingen. Voor andere dagen kunt u dan een maaltijdcheque toekennen.
  • In geval u voor dezelfde dag een maaltijdcheque en een dagvergoeding uitkeert, dient het werkgeversaandeel van de maaltijdcheque (maximaal € 6,91) te worden afgetrokken van de forfaitaire maaltijdvergoeding.


(Bron: ondernemingsdatabank/belastingen)