Nieuws

De mogelijke impact van de hervorming op uw bedrijfswagen?

De regering neemt de bedrijfswagen weer in het vizier. Welke impact zal dat op de fiscale kost van uw wagen hebben? Er zijn nog geen voorbereidende wetteksten beschikbaar. Daarvoor moeten we vermoedelijk nog wachten tot begin oktober. De meeste maatregelen zouden pas vanaf 2020 van toepassing zijn. Wij willen u op de hoogte brengen van de denkpistes die op tafel liggen.

Huidige fiscale aftrekbaarheid

 • U heeft een vennootschap: De aftrekbaarheid van uw autokosten (behalve interesten en brandstof) varieert van 50% tot 120% afhankelijk van het type brandstof en de CO2 -uitstoot.
 • U heeft geen vennootschap. In de personenbelasting zijn autokosten steeds aftrekbaar ten belope van 75%, weliswaar op het beroepsmatige gebruik. De CO2 -uitstoot van uw auto heeft hier geen enkele relevantie. Ook de aankoop van uw hybrideauto valt onder die fiscale beperking, wat trouwens ook voor een elektrische auto geldt.

Interesten zijn 100% aftrekbaar, brandstofkosten zijn 75% aftrekbaar.

Wat ligt er op tafel?

 • Aftrek volgens reële CO2-uitstoot
  Het nieuwe systeem zou meer rekening houden met de exacte uitstoot (lees: de aftrekbaarheid zal dalen) en niet meer volgens deze tabel.
 • Aanpassing minimum en maximum
  De aftrekbaarheid van uw wagen zou tussen 40% en 100% liggen, wat wil zeggen dat een elektrische wagen zijn voordelig statuut van 120% zou verliezen. De sterk vervuilende wagens zullen een aftrek genieten van maar 40% i.p.v. 50% nu.
 • Fake hybride wagens
  Dit zijn de zgn. plug-inhybrides, die een kleine afstand op batterij kunnen rijden. Doordat in theorie de CO2 -uitstoot heel laag ligt, genieten ze een hoge fiscale aftrekbaarheid (90% of 100%). In de praktijk rijden deze bedrijfswagens meestal op de ‘klassieke’ brandstof rond. Het voorstel dat nu op tafel ligt, zou de aftrekbaarheid afhankelijk maken van de verhouding tussen de capaciteit (kWh) van de batterij en het totale gewicht van de hybrideauto. De fiscale aftrekbaarheid van kleine hybride wagens zou daar geen echt nadeel bij ondervinden.
 • Brandstofkosten
  Hier zou de aftrek ook op basis van de CO2 -uitstoot beperkt worden.
 • Eenmanszaken
  Vanaf 2018 zouden de autokosten van eenmanszaken ook volgens de CO2 -uitstoot aftrekbaar zijn in de personenbelasting.


(Bron: ondernemingsdatabank: autokosten/fiscale aftrekbaarheid)