Nieuws

Lenen voor uw nieuwe auto of niet?

Lenen voor uw nieuwe auto of niet?

Als het ook maar even kan, zal ook u wellicht liever geen lening aangaan. Hoe meer leningen immers, hoe meer verplichtingen op langere termijn en die houden we toch allemaal het liefst zo beperkt mogelijk.

Echter staan de interesten nu wel echt heel laag en is het net daarom misschien toch interessant om de aankoop te financieren...

Geen aftrekbeperking voor interesten!

Interesten zijn geen 'autokosten'!

Autokosten zijn slechts in beperkte mate fiscaal aftrekbaar. Heeft u een eenmanszaak, dan zijn autokosten nl. maar voor 75% aftrekbaar.In een vennootschap is de aftrek afhankelijk van de CO2-uitstoot van de auto.

De interesten op een autolening zijn echter geen autokosten en vallen dus buiten die aftrekbeperkingen.

Dus 100% aftrekbaar?

De interesten die u betaalt op een autolening, zijn in principe voor 100% aftrekbaar.

Let op!
Heeft u een eenmanszaak, dan geldt die 100% aftrek wel alleen voor het beroepsgedeelte.
Gebruikt u uw auto ook voor 30% rivé, dan zijn de interesten m.a.w. slechts voor 70% aftrekbaar.

Tip
Heeft u een vennootschap, dan zijn de interesten altijd voor 100% aftrekbaar.

Nettokosten van de lening?

Na fiscale aftrek?

Betaalt u bv. 1,9% interesten die voor 100% fiscaal aftrekbaar zijn, dan kost u die lening u, berekend tegen een belastingstarief van 50%, in feite maar 0,95%.

Let op!
Voor een vennootschap liggen de nettokosten van diezelfde lening iets hoger. Zij betaalt maximaal immers 33,99% belasting.

Ons advies?
Uw spaargeld reserveert u beter voor de aankoop van andere investeringen waarvoor u niet zo goedkoop kunt lenen.